,

Tin tức chung

Phát huy hiệu quả các chương trình, dự án

- Chiều 8-3, Thường trực Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án quan trọng về xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.