Sớm phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thứ năm, ngày 23-12-2021

Chiều ngày 20/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp về hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu ...  Xem thêm »

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỘI THẢO GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KT - XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

Thứ ba, ngày 02-11-2021

  Xem thêm »

Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ tư, ngày 20-10-2021

Ngày 14/10, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  Xem thêm »

BAN DÂN TỘC TỈNH TUYÊN QUANG CHỦ ĐỘNG THAM MƯU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thứ hai, ngày 20-09-2021

  Xem thêm »

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Thứ sáu, ngày 06-08-2021

  Xem thêm »

Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

Thứ năm, ngày 15-07-2021

  Xem thêm »

Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì cuộc họp BCĐ phát triển KT-XH đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

10 dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Tuyên Quang

Thứ sáu, ngày 02-07-2021

  Xem thêm »


  Thống kê

Đang truy cập:
12
Truy cập trong ngày:
543
Truy cập trong tháng:
19.750
Số lượt truy cập:
1.192.676

  Liên kết